Sweden

Location
Sweden

Dewar Partnership Ltd. är ett konsultföretag med full service inom hissar och rulltrappor, som specialiserat sig på att tillhandahålla rådgivning om integrerad vertikal transport och projektledningstjänster. Vi tillhandahåller konsulttjänster inom hissar och rulltrappor över kommersiella, fritids-, finans-, detaljhandels-, utbildnings-, hälso-, transport- och luftfartsmarknader i hela Storbritannien, Europa och globalt åt ett brett utbud av offentliga och privata kunder.

En framgångsrik byggnad håller hanteringen av den vertikala transporteringen bakom kulisserna, så att byggnadens användare enkelt kan använda en hiss eller rulltrappa utan oro eller besvär. Vår kundfokuserade strategi för vertikal transportdesign, modernisering, projektledning, portföljhantering för vertikal transport, kontrolltjänster för lagefterlevnad och miljö samt underhållshantering hjälper våra kunder att säkerställa att deras hissar och rulltrappor alltid är i gott skick. Vi tillhandahåller design-, inspektions- och hanteringstjänster för att se till att byggnaders viktiga vertikala transporttjänster fungerar effektivt, smidigt och säkert.

Dewar Partnership är en del av gruppen Lerch Bates Inc. med huvudkontor i Denver, Colorado, USA.