Czech Republic

Location
Czech Republic

Dewar Partnership Ltd. je poradenskou firmou nabízející kompletní služby v oblasti výtahů a eskalátorů – specializujeme se na poskytování informací o integrované vertikální dopravě a služby projektového řízení. Poskytujeme poradenské služby v oblasti výtahů a eskalátorů napříč reklamními, volnočasovými, finančními, maloobchodními, vzdělávacími, zdravotnickými, dopravními a leteckými trhy, a to ve Velké Británii, Evropě a globálně pro širokou škálu klientů z veřejného a soukromého sektoru.

Efektivní řízení vertikální dopravy budovy by mělo probíhat na pozadí, aby mohli uživatelé budovy jednoduše a bez obav využívat výtahy či eskalátory. Náš přístup k návrhu vertikální dopravy, modernizaci, projektovému řízení, řízení portfolia vertikální dopravy, zákonných a kontrolních služeb a řízení údržby s důrazem na klienta nám pomáhá zajistit správnou funkčnost všech výtahů a eskalátorů. Neustále usilujeme o poskytnutí návrhů, kontrol a služeb správy pro zajištění efektivního, bezproblémového a bezpečného fungování služeb vertikální dopravy.

Dewar Partnership je divizí skupiny společností spadajících pod Lerch Bates Inc. se sídlem v Denveru, Colorado, USA.